» Kavárna » Marco Polo

Uplynulo právě 650 let, co zemřel benátský kupec Marco Polo, cestovatel a spisovatel. Spolu s otcem a strýcem se vydali cestou na východ a po třech letech dorazili do Číny. Zůstal tam 17 let ve službách chána Kublaje. Když se vrátil domů, byl uvězněn po prohrané bitvě s Janovany. Ve vězení pak nadiktoval svému spoluvězni  příhody, které zažil během cesty a života v Číně. A tak kniha "Milion", se stala prvním cestopisem o Asii. Vychází až dodnes, i když se originální rukopis nezachoval. Četla jsem i názor, že si všechno M.P. vymyslel a v Číně nikdy nebyl. Jen si myslím, kde že by vzal ty podrobné vědomosti o Číně. Velmi pěkně jeho příhody zpracoval pro mládež spisovatel Zdeněk Vavřík ve své knize "Dobrodružství Marca Pola". Také ve filmu i televizní produkci se příběhy M.P. dočkaly četného zpracování.

zorka | 23.01.2014 17:10
PŘIHLÁSIT SE || ZAREGISTROVAT SE (host)
© Miloslav Design 2013-2015
60K