» Kavárna » Svatý Jan, apoštol a evangelista

Dnes si připomínáme svátek sv. Jana apoštola a evangelisty.
Jedním z jeho atributů je číše s vínem. Ta odkazuje na legendu, podle které mu byla podána číše s otráveným vínem. Jan ji požehnal a poté vypil, avšak jed neúčinkoval. Proto se v den svátku sv. Jana tradičně žehná víno. Při jeho pití se pak říkává: "Piji lásku svatého Jana“, Kdo na sv. Jana víno pije, ten se příští rok neotráví.
Apoštol a evangelista sv. Jan, zvaný též „Miláček Páně“ psal ve svých listech a evangeliích o sobě vždy: „Ten učedník, kterého Pán nejvíce miloval.“
Není to tím, že by mu Ježíš dával více svou přízeň znát než ostatním, ale znamená to, že jakou láskou my milujeme, taká se nám vrací. A on miloval Krista bezmezně…

„To je mé přikázaní, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Podle lásky svět pozná, že jste mojí učednici. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé.“ (Jan 15,12-14)

 

Marie | 27.12.2013 05:51
1

Svatý Jan

zorka | 27.12.2013 11:45
Janovo evangelium já moc mám ráda. Je nádherné.
PŘIHLÁSIT SE || ZAREGISTROVAT SE (host)
© Miloslav Design 2013-2015
60K