» Turistika » Řecký ostrov Rhodos - Lindos, Kamiros, Yalisos

Podle pověstí založili tato města dórští bratři stejných jmen. Podle archeologů a historiků byla tato města osídlena Dory, vedenými králem Tlepolemem, již v desátém století př.n.l. Patřila do Dórské Hexapolis – spojení šesti velkých měst. K výše zmíněným patřilo město Kos na stejnojmenném ostrově a města Halikarnassos a Knidos v Malé Asii. V pátém století př.n.l. se vládci těchto tří měst dohodli na založení společného města Rhodos aby při obraně mohli spojit svoje síly. Význam původních měst tak začal upadat.

Půjčili jsme si společně s ještě jednou dvojicí na tři dny auto a postupně objeli téměř celý ostrov. První den jsme, kromě jiného, navštívili město Lindos.

Lindos byl kolem 8. století př. n. l.  významným obchodním střediskem. Je úchvatné místo. Na vrcholu kopce se vypíná Johanitské opevnění  a na jeho svazích leží dochované město ze sedmnáctého století s ještě staršími památkami – například kostelem z doby Byzantské říše. Pod městem se rozkládá záliv svatého Pavla. Uličky města jsou úzké a nesmějí zde jezdit žádná auta. Je přísně chráněno a nesmí se zde stavět žádné moderní stavby. V současné době je v sezoně rájem turistů. Prošli jsme se městečkem a po cestě vystoupali až na akropoli. Pro lenivé turisty je zavedena i doprava na oslících. V průvodcích se píše, že je cesta strmá a špatně schůdná. Není to ale vůbec pravda. Jen část cesty vedla po kostrbatých schodech z kamení.
Za hradbami johanitské pevnosti se skrývá historie. Stále zde probíhají archeologické práce.  Chrám z doby byzantské byl Johanity přestavěn na velitelův palác. Jde se k němu po mohutném schodišti. Po dalším stoupání uvidíte sloupořadí a na vrcholu zbytky helénského chrámu bohyně Athény ze třetího století př.n.l. Je zde zachovaná i část schodiště ze stejné doby.  Z akropole je krásný výhled na město i záliv. Ve skalách pod akropolí je řada jeskyň a také zbytky starověkého amfiteatru.

Při cestování ostrovem jsme druhý den nemohli vynechat archeologické naleziště Kamiros. Leží na západním pobřeží na kopci.

Starověký Kameiros byl nejmenším ze tří dórských měst na ostrově.  V období 1000 – 400 př. n.l. byl Kamiros prosperující osadou. Byl dvakrát zničen zemětřesením. Po prvním v roce 226 př.n.l byl znovu vybudován ale  po druhém v roce 142 n.l. nebyl již nikdy obnoven. Jeho ruiny byly objeveny italskými archeology až v roce 1859. Jsou velmi zachovalé a dávají představu, jak bylo takové město uspořádáno. Jasně rozpoznatelná pásma, jednoduše od sebe oddělená. Hned u vstupu v dolní části města se dostanete na starodávné shromaždiště obklopené několika chrámy – náměstí Agora (chrámová plošina).Nejvíce dochovalý je Apolónův chrám. Při cestě městem na obou stranách stojí malé čtvercové místnosti, které sloužily v dřívějších dobách jako domovy jednotlivých rodin. Stoupali jsme stále vzhůru po hlavní cestě, okolo ní vede kamenná zeď – jsou to pozůstatky sloupořadí, jehož délka je 200m. Ve své době muselo být skutečně nádherné.  Těsně pod vrcholem jsou obrovské nádrže, které sloužily jako vodojem. Soustavou kanálů byla voda rozváděna do všech částí města. Na vrcholu stojí pozůstatky chrámu bohyně Atheny. Od chrámu je krásný pohled na celé město a také na moře. U moře je v současnosti přístavní městečko stejného názvu. Viděla jsem v Řecku řadu archeologických nalezišť ale tohle se mi zdálo nejúžasnější.
 

Posledním z původních tří rhodských měst je starověký Yalisoss.

Archeologické vykopávky z doby antiky jsou zde nejmenší ale v práci se stále pokračuje. Zajímavá je malá kaple ze sedmého století. Na vrcholku Filerimos (kde antické město stálo) je ale dochovaný klášter z doby byzantské ( z desátého století), který přestavěli (v roce 1460) a obývali v pozdějších dobách Johanité. Klášter byl také v osmanské době poničen ale Italové ho na začátku minulého století zrekonstruovali podle dobových materiálů. Od kláštera vede cesta lemovaná stromořadím. Okolo jsou zastavení křížové cesty. Na konci je obrovský kříž. Vnitřkem vede točité schodiště a ramena kříže slouží jako rozhledna. Kříž jsme viděli již z velké dálky. Výhled na všechny strany je nezapomenutelný. Bohužel byl opar a tak fotky nejsou nic moc. U moře pod kopcem Filerimos,  leží nové moderní město Yalisoss, které je také přímořským letoviskem.

Zoja | 06.11.2013 16:38
2

1: foto

Růžena | 06.11.2013 17:15
vidělas plno krásných míst máš určitě spoustu zážitků prozraď ten oslík,nechtěla sis ho vzít domů jako suvenýr? Stát na místě kde stál chrám bohyně Atheny to musel být tedy zážitek.Fotky jsou krásné jako vždy.
3

P-a-r-á-d-a !

alava | 06.11.2013 19:30
Zojo, skutečně nádhera, díky za fotky. Ala
PŘIHLÁSIT SE || ZAREGISTROVAT SE (host)
© Miloslav Design 2013-2015
60K