» Historie » Přemyslovci

epopej z českých dějin

Na rozpacích jsem byla, kam tento příspěvek vložit. Je to o knihách, ale zároveň o historii. Čtyři knihy Vlastimila Vondrušky Přemyslovská epopej jsou románovou freskou o životě posledních přemyslovských králů. Každý kniha má okolo 600 stran, je sice těžká do ruky, ale lehce nás seznámí s naší minulostí.

Díl 1. Velký král Přemysl Otakar I.                     
České knížectví je rozvrácené rodovými spory. Vlády se ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru a vojensky vpadne do rakouských zemí.

Díl 2. Jednooký král Václav I.
V době Václavova dětství Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava.
Malý Václav se učí vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak.

Díl 3. Král rytíř Přemysl II. Otakar
Král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské země. Jenže Vladislav umírá a následníkem trůnu se stane mladší bratr Přemysl. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se oženit s Markétou Babenberskou. Stává se nekorunovaným vládcem zemí na sever od Alp. Je však více rytířem než diplomatem a podcení volbu nového římského krále, jímž se stane zdánlivě neškodný Rudolf Habsburský. V bitvě na Moravském poli s ním Přemysl II. Otakar prohraje a padne.

Díl 4. Král básník  Václav IV.
Poslední díl začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III.

zorka | 06.09.2013 17:31
PŘIHLÁSIT SE || ZAREGISTROVAT SE (host)
© Miloslav Design 2013-2015
60K