» Kluby » Vlastní tvorba

Každý umí něco jiného. Tvorba neliterární - pro tu máme samostatný klub.

Elegance bez barie

Včera se konal 5 ročník nadační přehlídky Elegance bez barier. Je to akce která se koná vždy pro určité postižené dítě a konci si rodiče dítěte odnáší šek s vybranou částkou a spoustu další dárků.
Zobrazit tema (0)

Úvaha

"Je rozumný ten, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž raduje se z toho, co má." (Démokritos) aneb - Co je schopnost být šťastný?
Zobrazit tema (4)

Mezinárodní folklorní festival

Páté zahájení Folklorního festivalu Bylo již tradičně v Dobrušce.
Zobrazit tema (1)

Loučná nad Desnou

Žňové vzpomínání

Pilávka

Kouzelné místo v hlubokém lese mezi Hvozdem a Bohuslavicemi střežené kamennou sochou víly Pilávky je skutečným pramenem, který protéká Ochozskou kyselkou, nedaleko Laškova se pak vlévá do říčky Šumice. A ve vodách říčky Blata se pak spojuje nedaleko Tovačova s ramenem Moravy, přes Dunaj pak plní břehy Černého moře. Zatímco jedna z nich mluví o zkamenění jako trestu za proradnost vodní víly když si nechala vykopat do rána studánku a nedodržela slib že si vezme toho chasníka který ve studánce najde prsten, další zmiňuje dívku, která s oblibou užívala hojnosti zdejší medoviny, a pro toto prokletí na zdejším místě zkameněla. Tím se liší i označení tohoto místa, pro něž se užívá jméno nejen Pilávka, ale i Pilavka. Jak to bylo ve skutečnosti, dnes nikdo neví, rozhodně ale stojí za to se na to krásné místo vypravit. Rozhodně když tam pojedu příště vemu sebou lopatu a studánku vyčistím třeba v ní najdu i ten prsten a vílu Pilavku vysvobodím už tam u studánky chudinky sedí od roku 1950.
Zobrazit tema (3)

Vzpomínka

Svoboda slova na portálu pro seniory

Další obor co se zrodil s pravdou, láskou, internetem a s proměnou skupin lidí v bandu lačnící po krvi a honící oběti po internetu jako škodnou. Nakonec i já se stala škodou a to díky portálu pro seniory. Vždycky jsem se této skupiny zastávala, ale nechám toho, protože jsem dostala za vyučenou.
Zobrazit tema (5)

Zdechovický zámek ( 6 )

Karlova Studánka den pátý

Zdechovický zámek ( 1 )

Zdechovice leží na rozmezí polabské nížiny a západního úpatí Železných hor na cestě spojující Kutnou Horu s nedalekou Přeloučí. Dějiny obce sahají hluboko do minulosti, dávno, možná ještě za doby kněžny Libuše se zde těžilo železo, povrchová těžba ale ještě v raném středověku skončila. Pamětihodností bychom našli v okolí více, našim zájmem ale dnes bude zdechovický zámek. Z jeho minulosti víme to, že vznikl v průběhu let přestavbou a přístavbami původní gotické tvrze, která tvoří západní výběžek z téměř čtvercového půdorysu zámecké budovy, nebo budov? On je to sice jeden celek, ale uvnitř tohoto celku se návštěvníkům ukrývá ještě jedno malé nádvoří, nebo dvůr? Kdo se v tom má vyznat. Zámek vystřídal řadu majitelů, k nejvýznamnějším patří Paarové, od nich pak zámek v roce 1889 koupil JUDr. Otto Mettal, právník a poslanec rakouského sněmu. Měl čtyři dcery, o Hanu prý se zajímal Jan Masaryk a za války se prý v New Yorku často scházeli. Po smrti JUDr. Mettala se jeho majetku ujala dcera Helena, ta se ale za okupace přihlásila k německé národnosti a s koncem války emigrovala do Mnichova. Osudy zámku pak určily Benešovy dekrety. V letech 1951-53 sloužil jako ubytovna pro budovatele vznikajících MKZ (Manganorudných a kyzových závodů (= rudné doly)) ve Chvaleticích, od roku 1953 zámek obsazuje armáda, přichází prapor PTP. Od té chvíle sdílí zdechovický zámek osudy Zelené Hory, známé z filmu Černí baroni. V říjnu 1968 černí baroni ze Zdechovic odcházejí a zámek přebírá sovětská armáda, která zde hospodaří až do samého konce do roku 1990. Nevím, zda byl zámek pro armádu se svými 99 místnostmi malý, ale po opuštění celého zámeckého areálu vojskem – k zámku patří park o rozloze asi 16 hektarů, dvůr po zámeckém velkostatku a bývalý lihovar – zůstalo v zámeckém parku šest dlouhých dřevěných baráků pro ubytování mužstva, velký kinosál a na přilehlých pozemcích bývalého dvora velkostatku řada velkých plechových hal pro „ustájení“ vojenské techniky. Osud zámku byl komplikovaný i po roce 1989, protože polovina majetku připadla podle Benešových dekretů státu, druhá polovina pak paní Haně žijící v USA. Po dlouhých a složitých jednáních nakonec zámek získala obec Zdechovice, což jsme my všichni, místní obyvatelé (naše obec je obcí přidruženou), uvítali. Od té doby proběhla v zámeckém areálu řada prací souvisejících se zajištěním objektů a jejich přípravou pro rekonstrukce, byl vyčištěn zámecký park a otevřen veřejnosti a čas od času se zde už konají i různé kulturní akce. Při opravách kanalizace na zámeckém nádvoří byly učiněny i významné archeologické nálezy, ale o tom až příště.
Zobrazit tema (7)

Karlova Studánka den první

Háčkování

Kytka bankovková

Zajímavé odkazy

Povídání o jmelí

Háčkování sněhuláčci

Opožděný svatý Martin

Vánoční zvonečky

Čas dušičkový

Procházka lesem

Psí život

PŘIHLÁSIT SE || ZAREGISTROVAT SE (host)
© Miloslav Design 2013-2015
60K